woensdag 19 mei 2010

Pencil Roll Tutorial!

       
I didn't had the time to take pictures for the tutorial. But I had the time for drawing one. You can see the picture larger when you click on it. Enjoy it!

*Ik heb nog niet de tijd gehad om foto's te maken voor de tutorial. Maar wel om er een uit te tekenen. Als je op de foto's klikt krijg je een grotere foto. Veel plezier ervan


1. Gather all your materials.
* Zoek je benodigde materialen bij elkaar
Fabric / Stof : 3x  20x30 cm
Ribbon / Lint : 1x 80 cm
( optionel) Interfacing / vlieseline: 1x  20x30 cm for the front / voor de voorkant

!- This pattern is for 13 (normal thick ) pencils. Do you have more, add for every pencil 2 cm extra .
14 pencils will be 20x32cm
15 pencils will be 20x34 cm etc. Add it also on your ribbon!
!- * Dit patroon is voor 13 (normale dikte) potloden. Als je meer potloden hebt of wilt, neem dan voor elk potlood 2 cm extra
14 potloden wordt dan 20x32 cm
15 potloden wordt dan 20x34 cm etc. Doe dit ook bij je stuk lint!

2. Fold your fabric and Iron. This will be the pocket for the pencils
* Vouw de stof en strijk. Did worden de vakjes voor je potloden

3. Cut a piece of your ribbon. For this pattern 30 cm. Pin to place and sew
* Knip een stuk van je lint af. Voor dit patroon 30 cm. Speld en naai vast.

4. Place the pocket part on the part for the inside. Pin it to place and mark where your pencil pockets has to be. !! Use 2cm for each pencil. Not smaller!! Sew the lines
* Plaats het stuk voor de vakjes op het stuk stof voor de binnenkant. Speld goed vast. Teken nu af op de stof waar de vakjes voor de potloden komen !! gebruik 2cm voor elk potlood. Niet smaller!! Naai de lijnen.

5. Fold the left over ribbon double and pin in the middle of the short side. Sew
* Vouw het overgebleven stukje lint dubbel en speld het vast in het midden. Naai het vast.

6. Add the piece of fabric for the front with the outside in on  top of  the pocket part. And pin to place.
!- do you use lightweight fabric iron on the interfacing first!
* Leg het stuk stof voor de buitenkant nu met de goede kant naar binnen op het stuk met de vakjes. Speld op zijn plaats.
!- Als je lichtgewicht stof gebruik. Strijk dan eerst je vlieseline op de stof!7. Sew around, but leave a gap so you can turn it inside out!
* Naai rond maar laat wel een stukje open zodat je het makkelijk binnenste buiten kunt keren!

Then Turn inside out and iron flat
* Keer binnenste buiten en strijk alles mooi glad en plat

8. Sew around, this gives a nice finish and your turning hole is closed.
*Naai weer rond. Dit zorgt voor een mooie finishing touch. En het keer gat is nu dicht.

You are done, congratulations!
* Je bent klaar, gefeliciteerd!

tips & hints!
You can't never Iron to much!! repeat after every step. This wil give you a very finishing touch!
*Je kan nooit te veel strijken!! Herhaal na elke stap. Dit zorgt voor een mooie finishing touch!

5 opmerkingen:

Dutch Apple zei

Heel duidelijk zo hoor!
Leuke stofjes weer ;-)

Groetjes!

BDDesigns zei

Daar ben ik blij om. Voor jezelf is het vaak wel duidelijk, maar je weet nooit hoe een ander er tegenaan kijkt

Homemade by Nancy zei

Ik had hem 'gemist'! Dank je wel!! Ga dit weekend (als het niet te mooi weer is ;-) gelijk proberen!!

Carolien zei

Hihi, ik heb hier juist een rokje aan in de stof van de potlodenrol:-D
Zo tof, ga ik zeker is proberen! Dankjewel voor de duidelijke uitleg!

Anoniem zei

Ook leuk voor breipennen en haaknaalden !

GERELATEERD

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...